HOTEL ŠICO
Patrijarha Pavla 3, 76 300 Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
++387 55 210 952